Protectia datelor cu caracter personal - GDPR Romania

Obține documentele Romania GDPR ( protectia datelor cu caracter personal ) completate și personalizate, pregătite și permanent actualizate de o echipă specializată.

Protectia datelor cu caracter personal - GDPR

Chelu Adrian P.F.A. prin Romania GDPR

Romania GDPR este un serviciu externalizat de protecție a datelor cu caracter personal. Echipa este formata din experți în prelucrarea datelor cu un spirit ridica ( Protectia datelor cu caracter pesonal ) de profesionalism, responsabilitate și integritate.

Activitatea noastră în domeniul GDPR Romania a început odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului UE 2016/679 , însă avem în spate ani de experință în domeniu.

Protectia datelor cu caracter personal - GDPR

Intelegerea drepturilor tale de confidentialitate sub GDPR.

GDPR obligă afacerile să ia măsuri adecvate de securitate a datelor, ceea ce poate reduce riscul de încălcare a securității datelor și poate îmbunătăți protecția datelor și a datelor cu caracter personal.

Protectia datelor cu caracter personal - GDPR
Protectia Datelor cu Caracter Personal

Fiecare document GDPR Romania pe care îl primești este unicat. Luăm în calcul o serie de factori precum procesele pe care le efectuezi, interacțiunile cu persoanele fizice și standardele industriei pentru a crea documentația de  protectie a datelor cu caracter personal completată și gata de folosire.

Te ajutăm să identifici documentele de protectie a datelor cu caracter personal necesare pentru business-ul tău. Completăm și personalizăm, la final obținând documente GDPR gata de folosire.

La ce ma ajuta protectia
datelor - GDPR Romania

Protectia datelor cu caracter personal - GDPR
Protectia Datelor cu Caracter Personal

Siguranță crescută a datelor:

GDPR obligă afacerile să ia măsuri adecvate de securitate a datelor, ceea ce poate reduce riscul de încălcare a securității datelor și poate îmbunătăți protecția datelor.

Protectia Datelor cu Caracter Personal

Transparența:

GDPR obligă afacerile să fie mai deschise și transparente în ceea ce privește modul în care se colectează, stochează și procesează datele personale, ceea ce poate crește încrederea consumatorilor.

Protectia Datelor cu Caracter Personal

Uniformizarea regulilor:

GDPR oferă o uniformizare a regulilor privind protecția datelor personale în întreaga Uniune Europeană, simplificând astfel problemele de conformitate pentru afacerile care operează în mai multe state UE.

Protectia datelor cu caracter personal

Proces ușor și rapid de pregătire a documentelor GDPR, permanent asistat și bazat pe sugestii concepute special pentru IMM-uri și PFA-uri. Nu necesită cunoștințe legale.

Protectia datelor cu caracter personal - GDPR
Protectia Datelor cu caracter personal - GDPR Romania - Principii

Protectia datelor cu caracter personal

GDPR stabilește șapte principii-cheie care stau la baza prelucrarii datelor cu caracter personal:

 • Legalitate, echitate și transparență;
 • Limitări legate de scop;
 • Reducerea la minim a datelor;
 • Exactitate;
 • Limitări legate de stocare;
 • Integritate și confidențialitate (securitate);
 • Responsabilitate.

Esti gata să atingi noi culmi? Să ajungem acolo, împreună.

Proces ușor și rapid de pregătire a documentelor GDPR, permanent asistat și bazat pe sugestii concepute special pentru IMM-uri și PFA-uri. Nu necesită cunoștințe legale.

Protectia datelor cu caracter personal - GDPR
Protectia datelor cu caracter personal - GDPR

Date cu caracter personal

Pe scurt, responsabilitatea înseamnă că operatorul de date este singurul responsabil de a implementa măsurile adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal și că poate demonstra că aceste măsuri au fost implementate. Cu alte cuvinte, nu este suficient să protejăm datele cu caracter personal. Trebuie și să documentăm aceste procese prin politici și proceduri adecvate, precum registre, analize, acorduri cu partenerii comerciali, consimțăminte documentate, informări către persoane.

Protectia Datelor cu Caracter Pesonal

„Regulament (“GDPR”) a devenit lege în România începând cu 25 mai 2018. Pentru nerespectarea cerințelor de protecție, sancțiunile pot ajunge până la 4% din cifra de afaceri sau 20.000.000 euro. Investigația unei organizații române se face de Autoritatea de supraveghere din România.

Regulamentul GDPR are în centru său un element primordial: persoana fizică. Datele persoanei fizice trebuie protejate prin măsuri adecvate.

Regulament GDPR introduce un principiu important: responsabilitatea.

Protectia datelor cu caracter personal

Fiecare firmă, website, aplicație software nouă sau existentă trebuie să fie pe deplin conformă cu GDPR. GDPR-ul cere companiilor IT să protejeze datele utilizatorilor și confidențialitatea lor.

Companiile care gestionează datele personale ale utilizatorilor europeni trebuie să-și construiască sistemele și procesele. Trebuie ținut cont de protecția datelor încă de la faza de proiect, să le dezvolte și să le mențină.

Atunci când o companie decide să externalizeze unele dintre funcțiile sale (outsourcing IT de exemplu), aceasta rămâne responsabilă pentru datele personale transferate furnizorului de externalizare. Singura modalitate prin care o companie poate evita răspunderea GDPR este să se asigure că nu poate accesa date de identificare personală în niciun caz, ceea ce este adesea imposibil în practică.

Bine de știut: Noi vă putem ajuta cu Data Processing Agreement (DPA) pentru Firmă, Website și Software Development.

protectia datelor cu caracter personal

Regulamentul GDPR Romania are în centru său un element primordial: persoana fizică. Datele persoanei fizice trebuie protejate prin măsuri adecvate.

GDPR
GDPR
GDPR
În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare

Prelucram datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor. Ținem cont de prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

GDPR este acronimul pentru Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation). Este un regulament al UE care stabilește reguli clare și uniforme pentru protecția datelor personale ale cetățenilor UE și reglementează modul în care acestea sunt colectate, stocate și utilizate de către organizații. Acesta oferă, de asemenea, drepturi suplimentare pentru indivizi în ceea ce privește controlul asupra datelor lor personale.

Protectia Datelor cu caracter personal - GDPR

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale SALARIAŢILOR

Date cu Caracter Pesonal

Incepând cu data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.  La data de 19.07.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016. Acestea privesc protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGDP)

General Data Protection Regulation

Contractul are ca obiect Implementarea Legii 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016. Acestea privesc protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Pe scurt, responsabilitatea înseamnă că operatorul de date este singurul responsabil de a implementa măsurile adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal și că poate demonstra că aceste măsuri au fost implementate. Cu alte cuvinte, nu este suficient să protejăm datele cu caracter personal. Trebuie și să documentăm aceste procese prin politici și proceduri adecvate, precum registre, analize, acorduri cu partenerii comerciali, consimțăminte documentate, informări către persoane.

Nota de informare

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:

– articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale şi contractuale

– articolul 6 alin. (1) litera c) din GDPR – pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care îi revin operatorului

Legislaţia principală care guvernează raporturile societate comercială-salariat sunt următoarele:

 • Codul Muncii, cu modificările la zi;
 • Codul Fiscal, cu modificările la zi.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:

– înscrierea la concursul/selecția organizat/ă pentru ocuparea unei funcţii vacante sau temporar vacante;

– întocmirea dosarului personal necesar încheierii, executării, încetării contractului individual de muncă;

– întocmirea documentelor de personal/resurse umane, salarizare şi financiar contabile;

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal :
 1. a) Persoana vizată (salariatul);
 2. b) Inspectoratul Teritorial de Muncă ( transmiterea „REVISAL”);
 3. c) ANAF (declaratii nominale D112, D100);
 4. c) Instituţii bancare (pentru virarea drepturilor salariale)
 5. d) Servicii de sănătate publică (Casa Naţională de Asigurări Sociale, casele de sănătate judeţene);
 6. e) Casa Naţională de Pensii Publice;
 7. f) Autorităţi publice centrale;
 8. g) Organismele de asigurare a calităţii;
 9. h) Poliţie, Parchet, Instanţe, in situatiile reglementate de lege.
lucrează cu profesioniștii

Cum se elaborează documentația GDPR Romania?

Implementare documentație

Efectuăm audit privind stadiul implementării GDPR pentru compania dvs, oferind soluții simple și legale.

Analiză de impact / evaluare

Identificăm situațiile în care este necesară decumentarea interesului legitim GDPR pentru compania dvs.

Instruirea angajaților

Despre prelucrarea datelor cu caracter personal şi drepturile pe care le au în calitate de salariat conform legislatiei în vigoare.

Întocmire registre

Întocmim registrele GDPR activităților necesare pentru firma dvs.

Politică de securitate

Redactăm politica de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate de către firma dvs.

Proceduri necesare

Redactăm toate procedurile necesare pentru implementarea GDPR în firma dvs.

Activitatea privind PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Număr de clienți
0
Județe în care activăm
0
Feedback pozitiv
1
ani de experiență
1

Avetiți întrebări despre Protecția datelor cu caracter personal ?

Contactați acum unul dintre experții noștri tehnici. Echipa noastră este disponibilă prin telefon și este gata să răspundă la orice întrebări.

Protectia datelor cu caracter personal - GDPR
Protectia Datelor cu caracter personal

GDPR este o reglementare la nivel european a protecției datelor cu caracter personal, obligatorie pentru toate companiile. Nerespectarea GDPR poate rezulta în amenzi care pleacă de la câteva mii de euro, limitări comerciale din partea partenerilor ce sunt deja conformi cu GDPR, procese cu daune morale din partea clienților și riscul de a fi raportat de concurenți.

Contactează-ne și îți oferim toate detaliile despre implementarea GDPR și redactrea documentelor.

Cafeaua este din partea noastra!

Implementare efectiva personalizataa normelor GDPR care va afecteaza direct, la nivel de documentatie si bune practici in relatia cu angajatii, furnizorii, colaboratorii si clientii.

Acordam discount-uri pentru programari cu cel putin 1 luna inainte de interventia propriu-zisa. 

PARTENERII NOȘTRII

GDPR oferă o protecție mai puternică a datelor personale ale cetățenilor UE. 

Prioritatea noastră este să oferim servicii de cea mai bună calitate.

Strategia prioritară pentru dezvoltarea viitoare constă în diversificarea ofertei permanente și creșterea continuă a piețelor de desfacere prin semnarea de noi parteneriate de afaceri cu diferite firme.

Calitatea , seriozitatea si garantia ne-au ajutat sa ajungem pana aici si acum avem posibilitate sa oferim mai multe promotii / oferte avantajoase pentru clientii nostri.

Dacă aveți întrebări sau sugestii referitoare la serviciile și produsele noastre, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail sau sa ne contactati !

LISTĂ PARTENERI

Am pornit împreună pe drumul spre SUCCES!